Výměna RE Rohatec

Tento projekt byl o výměně stávajícího elektroměrového rozvaděče za nový, který je vhodný pro fotovoltaickou instalaci. V případě instalace fotovoltaického systému je nutné zajistit bezpečné a spolehlivé odpojení fotovoltaické elektrárny od distribuční sítě. Výměna stávajícího rozvaděče za rozvaděč vhodný pro fotovoltaiku tuto funkci zabezpečí. Zároveň umožní efektivní využití elektřiny z fotovoltaických panelů.